UHasselt

 

Centrum voor Overheid en Recht (CORe), Eenheid Sociaal Recht

weblink: https://www.uhasselt.be/core

Petra Foubert

Petra Foubert studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en de KU Leuven. Zij doctoreerde vervolgens aan de KU Leuven op een Engelstalig proefschrift in verband met de juridische bescherming van de zwangere werkneemster (Kluwer Law International, 2001). In 1999 behaalde zij ook een LL.M. aan de Harvard Law School (V.S.) met een beurs van Fulbright Belgium en de Belgian American Educational Foundation (BAEF).
Na het behalen van haar doctoraat was Petra Foubert achtereenvolgens verbonden aan de HUBrussel (EHSAL) en de Universiteit van Tilburg. Sinds 2009 is zij academisch actief aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij is er opleidingsdirecteur en doceert ‘Beginselen van het recht’ en ‘Advanced social law’. Haar onderzoek situeert zich in het domein van het (Europees) sociaal recht, met een bijzondere interesse voor non-discriminatie in de arbeidsrelatie. Zij is lid van verschillende redactieraden en treedt regelmatig op als spreker op nationale en internationale conferenties, seminars en workshops voor zowel academici als juridische beroepsgroepen. Petra is ook advocaat aan de Balie van Leuven.

Johan Peeters

Johan Peeters is deeltijds hoofddocent aan de Universiteit Hasselt. Hij voltooide zijn rechtenopleiding in 2001 aan de Universiteit Antwerpen (U.I.A.) en behaalde in 2002 een aanvullend diploma in het sociaal recht aan de VUB. Tussen 2002 en 2008 was hij mandaatassistent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij op 16 juni 2008 doctoreerde op een proefschrift over het recht van werknemers op informatie en raadpleging bij herstructureringen.
Na het behalen van zijn doctoraat had Johan Peeters diverse onderwijs- en onderzoeksopdrachten aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (tegenwoordig 'Odisee'), de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège.
Daarnaast is hij sinds 2008 als advocaat verbonden aan het kantoor CMS, eerst aan de balie te Brussel en nadien, tot op heden, aan de balie te Antwerpen. Bij KB van 22 december 2017 werd Johan Peeters benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij is tevens lid van de redactieraad van Sociaalrechtelijke Kronieken, waarvan hij ook enkele jaren adjunct-hoofdredacteur was.

Marco Rocca

Marco Rocca is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Universiteit Hasselt. Hij is ook docent aan de ULiège en gastdocent aan de ULB-Solvay. Zijn interesseveld en publicaties bestrijken het ruime (nationale, Europese en internationale) arbeidsrecht.
In 2014 verdedigde hij zijn doctoraatsproefschrift met als titel ‘Posting of Workers and Collective Labour Law. There and back again - Between Internal Market and Fundamental Rights’. Zijn thesis werd in 2015 door Intersentia in The Social Europe Series gepubliceerd. Marco behaalde zijn bachelor en master in de rechten aan de Universiteit van Pisa en de Scuola Superiore Sant’Anna (Italië).
Van 2014 tot 2017 werkte Marco als postdoctoraatsonderzoeker aan twee onderzoeksprojecten over aanvullende pensioenen in het licht van de interne marktregels in de EU (Excellence Chair on Pensions, Université Catholique de Louvain) en over de plaats van het arbeidsrecht in het nieuwe economische bestuur van de EU (University of Verona, Italië).