Wat is BEGASOZ?

BEGASOZ is de vereniging van de Belgische professoren sociaal recht, omvattende het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, alsook het welzijnsrecht en het sociaal ambtenarenrecht. De vereniging is in welbepaalde gevallen de spreekbuis van de Belgische academische sociaaljuridische gemeenschap.

De vereniging streeft die doelstelling na door:

  1. een forum te vormen waarin de professoren sociaal recht van de Franstalige en Nederlandstalige universiteiten van België periodiek met elkaar van gedachten wisselen en informatie uitwisselen over sociaalrechtelijke vraagstukken en academische activiteiten en aangelegenheden die hen gezamenlijk kunnen aanbelangen;
  2. bij te dragen tot de publicaties die gebeuren met de steun van de vereniging;
  3. door gemeenschappelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek te bevorderen of uit te lokken en gemeenschappelijke studiedagen te organiseren waarvoor een bundeling van krachten binnen het Belgisch kader een meerwaarde kan betekenen;
  4. op het internationale forum waar nodig of wenselijk een emanatie te zijn van de Belgische academische sociaalrechtelijke gemeenschap in International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL).