UGent

 

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Weblink: https://www.ugent.be/re/cssr/nl

Willy van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceert, waaronder de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in respectievelijk de bachelors- en de masteropleiding. Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie.

Hij is auteur van verschillende boeken en tijdschriftartikelen en van de sociaaljuridische blog www.Wikisoc.be.

Yves Jorens

Yves Jorens is gewoon hoogleraar (Europees) sociaal recht en sociaal strafrecht aan de Universiteit Gent.

Hij heeft al tal van grootschalige Europese projecten geleid rond Europese sociale zekerheid, arbeidskwesties van migrerende personen en vraagstukken die verband houden met sociale dumping en sociale fraude. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen omvatten de coördinatie van sociale zekerheid voor migrerende werknemers, detachering, grensoverschrijdende tewerkstelling, sociale dumping, de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping en de tewerkstellingssituatie in de luchtvaartsector.

Professor Jorens is momenteel eveneens directeur van IRIS│international research institute on social fraud, een kenniscentrum dat relevante informatie van regionaal, nationaal of internationaal belang verzamelt over sociale fraude in de breedste betekenis van het woord. IRIS vormt een uniek samenwerkingsplatform tussen de academische wereld enerzijds en de verschillende actoren die bij de strijd tegen sociale fraude betrokken zijn anderzijds.

Professor Jorens is medeoprichter en directeur van LIISA|Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs aan de Universiteit Gent en honorair hoogleraar aan de School of Sociology and Social Policy aan de Universiteit van Nottingham.

 

Vakgroep Recht en Criminologie

Weblink: https://www.ugent.be/re/nl

Patrick Humblet

Patrick Humblet promoveerde in 1993 aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

Hij is thans als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Recht en criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft ook nog gedoceerd aan de Universitaire Instelling Antwerpen, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de Koninklijke Militaire School en de Antwerp Management School.

Patrick Humblet is gespecialiseerd in collectievearbeidsverhoudingen. Hierover pleegt hij niet alleen wetenschappelijke publicaties maar ook opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.

Alexander De Becker

Alexander De Becker is professor en doctor in de Rechten op proefschrift (2006), met als titel 'Juridische grondslagen van de rechtspositie van de ambtenaar'.

Hij doceert onder meer 'Arbeidsrecht', ‘Sociaal overleg’, ‘Werken bij de overheid’ binnen de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent en ‘Arbeidsrecht bij zorgorganisaties’ binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Zijn onderzoeksdomein is het recht van het overheidspersoneel in een sterk rechtsvergelijkende en internationale context.

Hij is medeoprichter en directeur van het onderzoeksinstituut Lab for International and Interdisciplinary Social Affairs (LIISA) aan de UGent. Daarnaast heeft hij gedurende zeven jaar de leerstoel ‘De overheid als arbeidsorganisatie’ als Bijzonder Hoogleraar bezet aan de Universiteiten van Amsterdam en Leiden.

Hij heeft tevens als gastonderzoeker onderzoek verricht aan verschillende universiteiten waaronder de Universiteit van Oxford, de Universiteit van Wisconsin-Madison en het European University Institute in Firenze.