VUB

 

Faculteit Recht & Criminologie, Vakgroep Publiekrecht

Weblink: http://www.vub.ac.be/faculteit/recht-en-criminologie#vakgroepen

 

Freek Louckx

Freek Louckx is deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie en aan de Faculteit Recht en Criminologie Wetgeving gezondheidszorg en Socialezekerheidsrecht. Zijn publicaties betreffen vooral raakvlakken van het publiekrecht, socialezekerheidsrecht en gezondheidsrecht. (https://cris.vub.be/en/searchall.html?searchall=freek+louckx).Freek Louckx is referendaris bij het Hof van Cassatie.

Wilfried Rauws

Wilfried Rauws is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en deeltijds professor aan de Universiteit Maastricht in arbeidsrecht en vergelijkend arbeidsrecht. Wilfried Rauws is plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep Antwerpen en redactielid van belangrijke Belgische juridische tijdschriften zoals het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Privaatrecht en het Tijdschrift voor Sociaal Recht. Wilfried Rauws is de nationale expert for België in het European Labour Law Network (ELLN). Zijn publicaties bestrijken het gehele sociaal recht (https://cris.vub.be/en/searchall.html?searchall=rauws).

Kristof Salomez

Kristof Salomez is deeltijds docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert er Sociaal proces- en handhavingsrecht, Bijzondere juridische vraagstukken van het personeelsbeleid en Welzijn op het werk en arbeidsreglementering. Kristof is auteur van diverse publicaties in het sociaal recht, inzonderheid over ontslagrecht en sociaal strafrecht (https://cris.vub.be/en/searchall.html?searchall=salomez). Sedert september 2000 is hij advocaat, gespecialiseerd in sociaal recht.

Guido Van Limberghen

Prof. Guido Van Limberghen is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en doceert reeds meer dan 30 jaar socialezekerheidsrecht in de master in de rechten en in de master-na-masteropleiding in het sociaal recht. Zijn publicaties hebben vooral betrekking op ouderdoms- en overlevingspensioenen en socialezekerheidsrechten van zelfstandigen, migrerende werknemers en gedetineerden (https://cris.cumulus.vub.ac.be/portal/en/persons/guido-van-limberghen(e87f8c37-dff6-4456-83bf-4e67f3b17b40).html). Hij heeft een ruime bestuurservaring opgebouwd als vakgroepvoorzitter en, van 2008 tot 2014, als decaan van de faculteit. Hij heeft sinds 1991 ervaring opgedaan in de beoefening van het sociaal recht als advocaat.