Redactieadres

  BEGASOZ
  Secretariaat van de Voorzitter, Prof. Fabienne Kéfer
p/a Guimardstraat 19
  B-1040 Brussel
e-mail fkefer@uliege.be