Redactieadres

  BEGASOZ
  Secretariaat van de Voorzitter, Prof. Alexander De Becker
p/a Kunstlaan 6
  B-1210 Brussel
e-mail alexander.debecker@ugent.be