Historiek

De aanzet tot interuniversitaire samenwerking tussen professoren sociaal recht is gegroeid uit de goede informele en collegiale academische banden die bestonden in de Belgische academische wereld. De Belgische professoren arbeids- en socialezekerheidsrecht werkten reeds nauw samen in het kader van het Tijdschrift voor Sociaal recht (TSR) en er ontstond tevens een intensieve interuniversitaire samenwerking tussen bij de totstandkoming van de boekenreeks Arbeidsrecht van uitgeverij die Keure.

Aan het TSR lag het idee van Professor Willy van Eeckhoutte (UGent) ten grondslag om als interuniversitair en tweetalig tijdschrift op een diepgaande, kritische en innoverende wijze te zorgen voor hoogstaande en invloedrijke doctrine. Eén van de troeven hiertoe is het feit dat in het wetenschappelijk comité zowel de wetenschappelijke beoefenaars van het arbeidsrecht als van het socialezekerheidsrecht zijn verenigd. Professor Ria Janvier (UAntwerpen) zette het plan om in de praktijk als hoofdredacteur van het tijdschrift.

De Codex Arbeidsrecht kwam tot stand als uitgave van die Keure in 1971 op initiatief van professor Roger Blanpain, hoogleraar aan de KU Leuven. De Codex was aanvankelijk een instrument om het Leuvense academisch onderwijs te begeleiden, doch het werk werd ook aangewend in de praktijk als bruikbaar referentiewerk. De Codex Arbeidsrecht en de reeks Arbeidsrecht werden bij het emeritaat van Roger Blanpain in 1998 omgevormd naar interuniversitaire initiatieven en publicaties onder het label 'Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht (ICA)'.

In 2004 werd dan een echte start genomen met een meer omvattende interuniversitaire samenwerking met de oprichting van BEGASOZ. Met professor Roger Blanpain als mede-initiatiefnemer en Willy Van Eeckhoutte als spilfiguur slaagde men erin de professoren arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in België in een nieuwe Belgische vereniging samen te brengen.

BEGASOZ startte met een symposium en een publicatie met als doel een sterk signaal te geven, uitgaande van de Nederlandstalige en Franstalige Academische wereld, gericht op een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het sociaal recht. In het Paleis van Academiën werd op 12 december 2005 het eerste BEGASOZ-colloquium georganiseerd over behoorlijk sociaal recht .

BEGASOZ kreeg de formele structuur van vzw op 10 oktober 2011. Sindsdien werd een eigen, tweetalige wetenschappelijke boekenreeks opgestart met zowel arbeidsrecht als sociale zekerheidsrecht. BEGASOZ vertegenwoordigt de Belgische academische wereld in de wereldwijde 'International Society for Labour and Social Security Law' (ISLSSL).