Redactieadres

  BEGASOZ
  Secretariaat van de Voorzitter, Prof. Frank Hendrickx
p/a Guimardstraat 19
  B-1040 Brussel
e-mail frank.hendrickx@kuleuven.be